KATALOG ZBOŽÍ
Košík

DPH 15% při objednání dveře včetně montáže!

Při zakoupení montáží u nás v případě splnění podmínek máte nárok na 15% DPH namísto klasickým 21%, vztahuje se na celou objednávku.

Podmínky slevy:
Odběratel tímto vůči společnosti VILEN DOOR s.r.o. prohlašuje a potvrzuje, že montážní práce a dodávka příslušenství (dveře, zárubně atd.) je určena pro stavbu, která svým charakterem odpovídá ustanovením zákona č. 235/2004 Sb/

 • §48 - Sazby daně u bytové výstavby*, kde dodávka díla je spojena se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo souvisí s opravou těchto staveb.
  nebo
 • 48a - Sazby daně u staveb pro sociální bydlení*, kde dodávka díla je určena pro:
  • Výstavbu stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství*
  • Změnu dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem včetně jejího příslušenství*
  • Opravu této stavby*
  • Změnu, kterou se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení*

Stavbami pro sociální bydlení se rozumí zejména avšak ne výlučně:

 • Byt pro sociální bydlení.
 • Rodinný dům pro sociální bydlení.
 • Bytový dům pro sociální bydlení.

Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu.
Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.
Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.
Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Dojde-li na základě nesprávnosti shora uvedených prohlášení Odběratele k doměření daně z přidané hodnoty, je společnost VILEN DOOR s.r.o. oprávněna na Odběrateli požadovat doplatek kupní ceny ve výši doměřené daně a náhradu vzniklých výdajů též včetně příslušenství daně.

Prohlášení se vydává na žádost firmy VILEN DOOR s r.o., IČ: 088 72 686, pro stanovení snížené sazby DPH na dodávku svého zboží a služeb.

🍪 Používáme soubory cookies!
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací